Kan jeg få Håndværkerfradrag? – Håndværkerfradrag 2017

Håndværkerfradrag 2017 er ændret en del i forhold til tidligere, men der er stadig penge at spare hvis du skal have lavet forskellige forbedringer i din bolig.

Du kan her læse uddrag af reglerne for at få håndværkerfradrag for håndværksydelser i forhold til LKN Byg`s ydelser – Vi henviser dog til SKAT´s hjemmeside for mere udførlig beskrivelse…
Se SKATS hjemmeside om håndværkerfradrag

Vi oplyser her om håndværkerfradrag i forhold til de services vi udfører hos LKN Byg A/S.

Du kan du få fradrag for energibesparende ændringer som f.eks. udskiftning af vinduer og yderdøre samt klimatilpasning dvs. ændringer der hjælper dig med at tilpasse din bolig til klimaændringer som f.eks. oversvømmelser.

 • Håndværkerfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.
 • Fradraget gives til personer i husstanden der er fyldt 18 år
 • Der gives et fradrag på max. kr. 12.000 til håndværksydelser* pr. person over 18. år
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura

*I 2017 er håndværkerfradraget hævet til kr. 18.000. Håndværkerfradraget er pr. person i husstanden, fordelt med kr. 6000 til serviceydelser og kr. 12.000 til håndværksydelser. Er der fradrag fra hjemmeboende børn over 18 år, skal der dokumenteres at den del af regningen er betalt af vedkommende.

Kan jeg får håndværkerfradrag for udskiftning af vinduer?

Du kan få fradrag for energiforbedringer, herunder kan du benytte dig af håndværkerfradraget i forbindelse med udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.
 • dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre

Se hvordan LKN Byg A/S kan hjælpe dig med nye vinduer og døre

Kan jeg få håndværkerfradrag for udskiftning af belægning?

Du kan benytte dig af håndværkerfradraget i forbindelse med klimatilpasning,som f.eks. udskiftning af vandgennemtrængende belægninger.

Vælger du at udskifte faste belægninger med vandgennemtrængelige belægninger, det kan være belægning i indkørsler eller på terrasser, anses dette som klimatilpasning og du har mulighed for at få fradrag for lønudgifter i forbindelse med disse ændringer.
Belægninger der anses for vandgennemtrængelig kan f.eks. være fliser, armeringsfliser, asfalt m.m. anlagt oven på bærelag der f.eks. består af skærver eller grus.

Se hvordan LKN Byg A/S kan hjælpe dig med ny belægning

Kan jeg få håndværkerfradrag for afløb og dræn?

Du kan benytte dig af håndværkerfradraget i forbindelse med klimatilpasning,som f.eks. installation og forbedring af afløbs installationer og dræn.
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner
 • Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Se hvordan LKN Byg A/S kan hjælpe dig med klimatilpasning af din kloak og dit dræn

Kan jeg få Håndværkerfradrag for efterisolering af min bolig?

Du kan benytte dig af håndværkerfradraget i forbindelse med energiforbedrende tiltag, som efterisolering af:
 • Isolering af loft og tag
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Isolering og forbedring af skorsten

 

Vi forsøger at følge udviklingen for håndværkerfradrag, hos SKAT, men tager forbehold for fejl i oplysningerne på denne side, i forhold til de faktiske forhold. Vi henviser altid til at tjekke de faktiske forhold hos SKAT

Scroll til toppen